Drogpolicy för Karateklubb Ogawa r.f.

Karateklubb Ogawa r.f. s drogpolicy bygger på att de vuxna medlemmarna föregår med gott exempel, såväl i ord som i handling.

Vi tolererar inte att ungdomar under 18 år brukar alkohol och tobak samt använder droger inom föreningens olika verksamheter. Om vi upptäcker användning av ovannämnda företeelser informerar ledarna i första hand om skadeverkningarna. Detta sker enskilt. Vid missbruk av alkohol och tobak kontaktas ungdomens föräldrar. Vid misstanke om bruk eller missbruk av droger som t.ex. narkotika och dopingpreparat, kontaktas föräldrarna och eventuellt polismyndigheten.

Ledare och vuxna medlemmar samt övriga vuxna som brukar tobak/snus bör göra detta avskilt och helst inte i samband med träningar.

Medlemmar och ledare får inte dricka alkohol/uppträda berusade i föreningens kläder i offentliga sammanhang. När klubben arrangerar evenemang skall medlemmar över 18 år föregå med gott exempel och själva kunna bedöma vad som är lämpligt utgående från situationen. På våra läger eller resor där enbart knattar deltar skall ingen alkohol förekomma överhuvudtaget. Ledare samt aktiva får absolut inte komma bakfulla till träningar, tävlingar eller matcher. Om vi hos någon av våra ledare misstänker alkoholproblem som påverkar verksamheten, så pratar styrelsen med denne. Personen avstängs som ledare under en period som styrelsen bestämmer.

Om någon av våra medlemmar missbrukar dopingpreparat så utesluts denne. Vi tolererar inte heller narkotikabruk. Om detta upptäcks hos någon ledare, anmäls denne till polisen samt avstängs som tränare. Styrelsen kan därtill vidta nödvändiga åtgärder mot den ledare som missbrukar dopingpreparat.

Drogpolicyn presenteras vid årsmöten och när nya grupper startar, samt revideras vid behov.
Det är styrelsens och ledarnas ansvar att detta följs. Självklart har även föräldrarna sitt ansvar (speciellt om dessa kontaktats).

Mariehamn, reviderad augusti 2002